TERMS AND CONDITIONS – sivsole97.com

Chào mừng bạn đến với sivsole97.com. Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ mọi quy định và cam kết được mô tả trong phần này.

1. Điều Khoản Chung

1.1 Bằng cách sử dụng trang web sivsole97.com, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.

1.2 Chúng tôi có quyền thay đổi và điều chỉnh các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau bất kỳ sự thay đổi nào sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

2. Đặt Hàng và Thanh Toán

2.1 Khi bạn đặt hàng trên sivsole97.com, bạn cam kết cung cấp thông tin đúng và đầy đủ.

2.2 Bạn đồng ý thanh toán số tiền tương ứng với đơn hàng của mình sử dụng các phương thức thanh toán được chấp nhận trên trang web.

2.3 Chúng tôi giữ quyền từ chối hoặc hủy bỏ đơn hàng nếu có bất kỳ vấn đề gì về thông tin đặt hàng hoặc thanh toán.

3. Chất Lượng và Đổi Trả

3.1 Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng. Tuy nhiên, nếu bạn không hài lòng với sản phẩm nhận được, bạn có quyền đổi trả theo quy định trong Chính sách Đổi Trả của chúng tôi.

3.2 Bạn chịu trách nhiệm kiểm tra sản phẩm ngay khi nhận hàng và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sự cố hay vấn đề nào trong vòng thời gian quy định.

4. Bảo Mật Thông Tin

4.1 Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Thông tin chi tiết về việc thu thập và bảo vệ dữ liệu cá nhân được mô tả chi tiết trong Chính sách Bảo Mật của chúng tôi.

5. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài

5.1 Sivsole97.com có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của những trang web này.

6. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

6.1 Mọi nội dung trên sivsole97.com, bao gồm hình ảnh, văn bản và thiết kế, là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ.

7. Giới Hạn Trách Nhiệm

7.1 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng sivsole97.com.

8. Luật Pháp Áp Dụng

8.1 Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến sử dụng trang web sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của quốc gia chúng tôi đặt trụ sở.