DISCLAIMER – sivsole97.com

1. Thông Tin Sản Phẩm

Mọi thông tin về sản phẩm trên sivsole97.com chỉ mang tính chất tham khảo và minh họa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự hiểu lầm hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.

2. Chất Lượng và Màu Sắc

2.1 Mặc dù chúng tôi cung cấp hình ảnh sản phẩm chân thực nhất có thể, màu sắc thực tế có thể khác biệt do cấu hình màn hình và điều kiện ánh sáng.

2.2 Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng, nhưng sự hiểu lầm về đặc tính và chất lượng có thể xảy ra tùy thuộc vào quan điểm cá nhân.

3. Kích Thước và Phù Hợp

Kích thước và phù hợp của sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào từng người dùng. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra thông tin kích thước chi tiết và biểu đồ kích thước trước khi đặt hàng.

4. Giá Cả và Khuyến Mãi

Giá cả và khuyến mãi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự hiểu lầm hoặc mất mát nào phát sinh từ việc thiếu chính xác thông tin giá cả.

5. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của những trang web này.

6. Sửa Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sẽ được xem là sự đồng ý với những thay đổi này.

7. Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng sivsole97.com.