Combo Xe Tay Ga Nils Scooter 5w30 800ml + Nhớt Láp Eni 80W90 150ml + Phụ Gia Động Cơ Xado Verylube 20ml

333,000

Combo gồm :

  • Nhớt Xe Tay Ga Nils Scooter 800ml
  • Nhớt Láp Eni 80W90 150ml.
  • Phụ Gia Động Cơ Xado Verylube 20ml.

HDSD phụ gia nhớt : Đổ chung với nhớt mới, sau đó nổ máy 5 phút rồi vận hành xe bình thường.

Danh mục: