Combo Xe Số – Côn Tay Xado 4T MA 10W40 1L + Phụ gia xăng Xado Verylube SuperComplex 5 in 1 250ml

444,000

 

Combo gồm :

  • Nhớt Xe Số Xado 4T MA 10W40 1L
  • Phụ gia xăng Xado Verylube SuperComplex 5 in 1 250ml.

HDSD : Phụ gia xăng Xado Verylube SuperComplex 5 in 1 250ml sử dụng cho 60L xăng, bình xăng phổ thông 4L sử dụng 20ml.